Deskowania ścienne

System deskowania dla elementów pionowych na budowie. Typoszereg płyt pozwala na zastosowanie systemu do budowy żelbetowych słupów, ścian, szachtów windowych.

  • Dostępne wysokości to 120, 150, 270, 300 i 330 cm na zamówienie
  • System szalunkowy przenosi obciążenie 60 kN/m2, co plasuje go na równi z systemami droższymi obecnymi na polskim rynku
  • Różnorodna wysokość daje możliwość stosowania w budownictwie kubaturowym, przemysłowym i infrastrukturalnym.
Przygotowany przez nas projekt pozwoli dostosować się do Państwa potrzeb. Na oferowane elementy ścienne dajemy 7 letnią gwarancję, przy założeniu, ze praca z systemem odbywać się będzie zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamki, ściągi i podpory pionujące i wszystkie akcesoria uzupełniające, usprawniają i przyspieszają proces montażu i demontażu, zgodnie z normami BHP.